Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021.

Všichni se sejdeme v 8:00 hodin před budovou školy.

Upozorňujeme rodiče a žáky, že i nadále dochází k rekonstrukci ulic Školská a Krátká!!!

Dbejte zvýšené opatrnosti.

Pan školník v 8:00 hodin otevře školu.

Do budovy školy jako první vstoupí naši prvňáčci se svými rodiči a rodinnými příslušníky (všichni musí mít při vstupu do budovy školy roušku nebo respirátor). Děti si mohou vzít aktovku, do které si dají malou pozornost - uvítací balíček.

Poté vstoupí ostatní žáci s ochranou dýchacích cest (z důvodu rekonstrukce ulice, žáci dostanou návleky od pana školníka nebo si mohou donést své návleky) a rozejdou se do svých kmenových tříd. Ve třídách je přivítají třídní učitelé. Rodičům a ostatním rodinným příslušníkům dětí od 2. - 9. třídy je vstup do budovy školy zakázán.

Doba přivítání ve škole třídními učiteli bude cca 30 minut.

  1. 9. 2021 budou testováni žáci od 2. - 9. ročníku (příslušné formuláře dostanou rodiče prostřednictvím systému Bakaláři).
  2. 9. 2021 budou testováni naši nejmenší - prvňáčci s možností za přítomnosti svých rodičů.

Příslušné formuláře dostanou rodiče prvňáčků hned první školní den.

Ostatní žáci, kteří nebudou mít příslušné formuláře hned první školní den, dostanou je od svých třídních učitelů. 

Obědy jsou zajištěny od 2. 9. 2021. Variabilní symboly pro všechny žáky zůstávají stejné, včetně dětí, které přecházejí z MŠ Hřebeč a jiných MŠ do prvního ročníku.

Novým žákům z jiných škol bude variabilní symbol přidělen.

Čipy na odběr stravy si pro své děti můžete zakoupit v kanceláři školy u paní Aleny Nádeníčkové od 27. 8. do 31. 8. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin (případně domluva telefonicky), cena čipu je 150 Kč (záloha).

Organizace 2. 9. a 3. 9. 2021:

  1. - 5. ročník - výuka do 11:40 hodin
  2. - 9. ročník - výuka do 12:35 hodin

Od 6. 9. 2021:

  1. - 9. ročník - výuka dle rozvrhu

Učebnice a pracovní sešity děti dostanou v průběhu prvního školního týdne.