Informace o úspěšném ukončení oprav hromosvodu a rozvodu silové elektriky v budově základní školy Hřebeč.

Dokončení opravy hromosvodu a oprava rozvodu silové elektriky v budově základní školy Hřebeč

Rádi bychom vás informovali o úspěšném ukončení oprav hromosvodu na budově základní školy ve Hřebči. Obecní úřad na základě opakovaných poruch způsobených přepětím, nechal provést kontrolní revizi hromosvodu na budově. Bylo zjištěno, že celá soustava nesplňuje technické parametry dané normou a tedy nechrání objekt proti přepětím způsobených bleskem přímo ani sekundárně. S ohledem na nutnost chránit zdraví i majetek v budově školy se obec rozhodla okamžitě  zjednat nápravu. Hromosvod byl opraven, doplněn o prvky, které v konstrukci hromosvodu zcela chyběly, a byla předána nová výchozí revize k zařízení. Investice nepřekročila částku 25 000,- Kč.

Další částečnou rekonstrukcí, která v budově naší základní školy proběhla, byla v návaznosti na opravu hromosvodů a řešila zjištěné zásadní problémyv rozvodech silové elektřiny o napětí 230V. Instalace nebyla provedena v souladu s platnou normou a bylo nutné zajistit urychlenou nápravu. Zejména s ohledem na zdraví našich dětí. Rekonstrukce byla bezodkladně zahájena a koncem listopadu dokončena. Výchozí revizní zpráva byla předána na obecní úřad. Společně s nově otevřenými prostory pro výuku první třídy je celý objekt z pohledu platných norem nyní v bezchybném stavu a další revize dle zákona bude následovat již ve standardních intervalech pěti let. Celkový náklad, hrazený z rozpočtu obce nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2014, nepřesáhla 60 000,- Kč.

Převzato ze stránek hrebec.cz