Přejeme Všem pracovníkům, žákům, rodičům a příznivcům naší školy úspěšný vstup do kalendářního roku 2015, hlavně zdraví a spokojenost.