Zápis do školní družiny pro žáky prvního ročníku se uskuteční při společné schůzce rodičů, třídní učitelky a vychovatelky ŠD. Termín a čas bude upřesněn.


Zápis do školní družiny pro žáky budoucích druhých a třetích ročníků se uskuteční ve čtvrtek 16. června 2022 v čase od 15:00 - 17:00 hodin.


Zápis do školní družiny pro žáky budoucího čtvrtého ročníku se uskuteční v pátek 17. června 2022 v čase od 15:00 - 17:00 hodin.