Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Všichni se sejdeme v 8:00 hodin před budovou školy.

Do budovy školy jako první vstoupí naši prvňáčci se svými rodiči a rodinnými příslušníky. Děti si mohou vzít s sebou aktovku, do které si dají malou pozornost - uvítací balíček.

Poté vstoupí ostatní žáci a rozejdou se do svých kmenových tříd. Ve třídách je přivítají třídní učitelé. 

Školní družina i obědy jsou zajištěny od 2. 9. 2022. Variabilní symboly (ŠJ) pro všechny žáky zůstávají stejné, včetně dětí, které přecházejí z MŠ Hřebeč.

Novým žákům bude variabilní symbol přidělen.

Čipy na odběr stravy si pro své děti můžete zakoupit v kanceláři školy u paní Aleny Nádeníčkové od 25. 8. do 29. 8. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin (případně domluva telefonicky), cena čipu je 150 Kč (záloha).

Organizace 2. 9. 2022:

2.-5. ročník - výuka do 11:40 hodin

6-9. ročník - výuka do 12:35 hodin

Od 5. 9. 2022:

2.-9. ročník - výuka dle rozvrhu

7. 9. 2022 – Informační třídní schůzka pro I. stupeň od 16:30 hodin v kmenových třídách.

8. 9. 2022 – Informační třídní schůzka pro II. stupeň od 16:30 hodin v kmenových třídách.