Po vzoru okolních měst a obcí se v pátek 12.2.2023 uskutečnila masopustní obchůzka v podání dětí ze všech oddělení školní družiny. Vlastnoručně napsanou žádost o její povolení, předali žáci v měsíci lednu paní starostce obce Hřebeč, Petře Piskáčkové. Žádosti bylo vyhověno, a tak nastala v minulých dnech příprava masek. Během dnešního odpoledne se v některých rušnějších ulicích ozývalo klapání, tleskání, a dokonce i zvonění, společně s masopustním zpíváním dětí a řadou maškar.