Vzhledem k velkému zájmu o pronájem tělocvičny v naší škole, zamlouvejte si, prosím, včas termíny pro své zájmové kroužky v kanceláři školy.