Vážení rodiče, milí táborníci,

dovolte, abychom Vás upozornili, že do konce měsíce dubna měly být odevzdané přihlášky na náš školní tábor do Rakous. Kdo je ještě neodevzdal, prosíme, učiňte tak co nejdříve. Přihlášky lze odevzdat do školní družiny nebo každý pátek od 15 hodin na zdravotnickém kroužku. Po odevzdání přihlášky obdržíte variabilní symbol, který je nutný k provedení Vaší platby.

Děkujeme za pochopení.

Vaši táboroví vedoucí Mrkající