Vážení rodiče,

s radostí oznamujeme, že nám bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace týkající se Výzvy č. 56, která se týká:

- čtenářské dílny (podpora čtenářské gramotnosti žáků od 2. - 7. ročníku, v rámci projektu bude pořízeno 300 ks knih + 5 ks tabletů)

- stínování (shadowing) pro 4 naše pedagogy (pedagogové budou vysláni na stáž do zahraniční školy)