Od 9. 1. 2017 se děti ze souboru Hříbátka věnovaly pěveckému repertoáru a po chvilkách i zhotovování masopustních masek. Nejdříve uvažovaly, že uspořádají karneval ve družině, ale nakonec se rozhodly pro venkovní obchůzku. Osobně předaly žádost o povolení průvodu paní starostce Petře Piskáčkové.  Rychlá odpověď, co přišla následující den, přinesla velkou radost. Obsahovala mimo jiné tato slova" Obec Hřebeč souhlasí s Masopustním průvodem a tímto jej povoluje za podmínky, že všichni účastníci průvodu budou veselí, masopustní masky budou legrační a všichni si celý průvod krásně užijí".

Proto dnes odpoledne vyšel průvod masek ze školní družiny a za velkého jásotu, křepčení a pokřikování, se nejdříve zastavil před OÚ Hřebeč. Tam děti z prvního a druhého oddělení zazpívaly a zatančily. Veselé zastavení v prodejně Jednota COOP a prodejně stavebnin, vystřídala cesta do první budovy MŠ Valentýnka. Maškary pobavily přítomné předškoláčky, rozdaly koláče a s veselým poskakováním se vydaly do druhé budovy MŠ, aby stejným způsobem potěšily nejmenší děti. (Ale i náhodné kolemjdoucí a řidiče aut.)

Děkujeme všem, kteří snažení dětí podpořili!

Anna Holeyšovská