Velmi děkujeme "Sdružení rodičů", že vyhovělo naší žádosti a příspělo našim žákům na "Mezinárodní den dětí" částkou 50 Kč na žáka.

Žáci a pedagogovéÚsměv