V letošním školním roce 2015/2016 jsem přijala nabídku školy vést keramický kroužek. Převzala jsem dílnu i kroužek po paní Hance Čapkové, která jej léta vedla sama a úspěšně. Některé tvůrčí vychytávky jsem se od ní i já sama naučila v rámci kroužku pro dospělé a šířila je dál.

Děti si, doufám, na nové vedení zvykly poměrně brzy, samozřejmě porovnávaly, něco bylo jinak, než byly zvyklé, byla jiná pravidla, ale spřátelili jsme se a mohu říct, že si dobře rozumíme. Pro mě, jako pedagoga bylo zajímavé pozorovat, jak se děti po odchodu z  MŠ mění. Menší děti z 1. a 2. třídy byly do každé aktivity hned nadšené i přes nedostatek zkušeností. Naopak děti z 3. a 4. třídy již zkušenosti měly, ale měly více zábran a méně sebevědomí a odvahy ve výběru motivů nebo se samotným zpracováním hlíny.

V tvůrčí dílničce jsme se seznámili se základními způsoby zpracování hlíny- tvarování z hroudy, plátu, hádků, s technikami dekorování hlíny - otiskování reliéfů a textilií, přírodnin, vyrývání dekoru, vykrajování a připojování různých tvarů a částí, prokrojování, lisování česnekovačem, zdobení keramických střepů - glazování, burelování a kombinací se sklem. Z našich rukou se tak zrodili- soška ježečka, vánoční svícínky, funkční chrastítko, kachel s obrázkem zimního slunce, mističky na oříšky, soška oblíbeného zvířete z hroudy a plátu, závěsné dekorace ptáčků a závěrečné dílo funkční hodiny. Vytvořili jsme i společný projekt (především dětí 1. a 2. třídy, žáci třetí a čtvrté třídy byli v té době na lyžařském kurzu). Naše předměty ve škole, kde si děti vybraly z řady předmětů, které se vyučují na škole, symboly jako jsou obrázek, písmena, čísla je znázornily na kachel. S tímto projektem i jejich autory se můžete seznámit v přízemí ZŠ na nástěnce.

Doufám, že se v příštím školním roce opět setkáme a že nalákáme i nové děti, třeba i nedružinové, že se nám podaří vyšetřit více času na naše vyrábění. Přeji všem dětem dobrodružné prázdniny a načerpání spousty inspirace na další projekty.

Mgr. Lucie Kušková

ředitelka MŠ Valentýnka Hřebeč