Páteční "Sportovní den" musel být pro nepřízeň počasí přesunut do tělocvičny.

Soutěže byly zredukovány - soutěžilo se ve vybíjené, přehazované a florbale. Díky našim sponzorům z SK Hřebeč se děti posilnily ovocem, medajle za sportovní výkony byly úžasné a sportovní náčiní bude sloužit všem žákům. Sportovní den se i v inprovizovaných podmínkách vydařil. Děkujeme zástupcům SK Hřebeč panu Ing. Jindřichovi Burgrovi a panu Martinovi Drahotovi a těšíme se na další spolupráci.

Žáci a pedagogové