Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2016/2017 u budoucího 1. ročníku a 2. ročníku proběhne dne 28. 6. 2016 v přízemí budovy školy v čase od 15.30 do 17.00 hodin.


Zápisní lístek si můžete stáhnout na www.skolahrebec.cz nebo vyplnit v den zápisu.


Nedílnou součástí zápisního lístku je i Řád školní družiny.


Děkuji. Bc. Marcela Vaníčková