Vážení rodiče,
zápis pro školní rok 2016/2017 se uskuteční dne 1. 9.  2016 v přízemí školy od 8.45 - 10.00 hodin a od 15.00 - 16.30 hodin. Tento zápis je dodatečný pro doplnění kapacity školní družiny a je určen pro 3., 4. a 5. ročník.

Děkuji.

Bc. Marcela Vaníčková