Školní rok 2014/2015

Zahajujeme sběr papíru od 1. 10. 2014 !!! smiley smiley smiley

Sbíráme noviny, časopisy a víčka od PET lahví.

Dobře svázané balíčky můžete nechat na parapetu u dolních šaten budovy školy nebo rovnou odnést do sběrového kontejneru umístěného za kuchyní školy. Každý žák předá lísteček se svým jménem a zváženým sběrem třídní učitelce. Soutěžíme nejen jako třídy, ale i jako jednotlivci. Hodnocení proběhne v pololetí a na konci školního roku. Na nejlepší "jednotlivé sběrače a třídy" čekají zajímavé odměny smileysmileysmiley . Sběrem naše škola získá finanční prostředky, které vhodně využijeme v rámci výuky.