Hlavní návštěvnická sezóna v Památníku Lidice byla zahájena u Pomníku dětských obětí války na pietním území.
Po zahajovací řeci zastupujícího ředitele, pana Jaroslava Taubera, položily nejstarší dívky ze souboru Hříbátka, květinové dary k uctění památky dětí ze starých Lidic. Pak už následoval optimistický program s úvodní skladbou, žertovnými básničkami a lidovými písničkami. První vystoupení souboru se na takto významné společenské akci podařilo. Přesvědčit se mohli významní hosté, náhodní návštěvníci, zaměstnanci Památníku Lidice, pedagogové školy, přihlížející spolužáci z prvního oddělení s paní vychovatelkou Šimáčkovou, ale především rodiče a rodinní příslušníci žáků, kteří přišli své děti v hojném počtu podpořit. Velkou pochvalu si zaslouží všichni členové souboru Hříbátka, zvláště pak ti, co absolvovali cestu ze školy do Lidic a zpět pěšky.

Velmi děkujeme všem doprovázejícím rodičům za jejich účast a vedení Památníku Lidice za přizvání k této společenské události.

Vedení školy velice děkuje paní Anně Holeyšovské za skvělou přípravu a organizaci vystoupení dětí MJZŠ Hřebeč a panu Mgr. Emilovi Červenému za hudební doprovod.