Na prvním místě facebookového hlasování se umístil Stanislav Klíma, 9 let

Na prvním místě emailového hlasování umístila Šárka Mrkvová, 9 let.

Na celkovém prvním místě v součtu facebookového i mailového hlasování se umístila 
Viktorie Vacíková, 8 let.

Všem výhercům blahopřejeme.