Závěrečné vyhodnocení soutěže s Baciláky proběhlo v pátek 9. června 2017. Od jejího vyhlašovatele, pana MUDr. Václava Kopeckého, vedoucího lékaře stomatologické kliniky EsthetX jsme obdrželi balíček. Bylo v něm ocenění dětem za nakreslené obrázky, které byly vyvrcholením předchozí aktivity v rámci vzdělávacího tématu "Člověk a jeho zdraví" - ústní hygiena. Všechny kresby mají výpovědní hodnotu. Dokazují, jak moc si děti  upevnily vědomosti v oblasti péče o zdraví. Společně s novými informacemi je nyní mohou aktivně uplatňovat ve svém životě.

Tato originální soutěž svými vzdělávacími, osvětovými a motivačními prvky, především neobvyklou, jedinečnou formou ocenění účastníků, kdy každý soutěžící je vítězem, přesahuje obvyklý rámec podobných akcí. Jedinečnost potvrzuje i fakt, že soutěž nekončí, ale má své zvláštní a velice milé pokračování, na které se děti velmi těší.

Děkujeme tímto panu MUDr. Václavu Kopeckému za soutěž a hodnotné, stejné odměny pro všechny děti!