Všechny děti pro školní rok 2017/2018 jsou přijaty do ŠD.