Akce "Noemova archa" se koná v rámci celostátního festivalu "Májový svět" a má za sebou přípravnou část. Během ní se děti seznámily s biblickým příběhem o potopě světa a postavily loď z odpadového materiálu.
Dnes začala plynout část druhá, protože do školní družiny připlul Noe se svojí archou, plnou zvířátek. Přivezla také krásné, zajímavé psaní i dárek dětem. Všem hostům bylo poskytnuto náležité útočiště. Každé zvířátko obdrželo lodní lístek, očíslovanou kajutu a vlastního ošetřovatele, který mu opatří potravu na dlouhou cestu. Zprávy o veškerém dalším dění budou pečlivě zaznamenány do lodního deníku a doloženy fotografiemi. V příštím týdnu se v hřebečském potoku uskuteční opravdová plavba archy dál, až k pohoří Ararat.

Přijďte se podívat na akci "NOEMOVA ARCHA", která se uskuteční v úterý 27.6.2017. (Podle počasí u potoka, u přehrady a na místním hřišti v čase od 13:00-15:00 hod.)

Anna Holeyšovská