Noemova archa se zvířátky připlula úspěšně až k vysokému pohoří Ararat. Stalo se ve Hřebči, krátce po třinácté hodině místního času a to v úterý 27. 6. 2017. Díky velkému suchu, nebylo koryto potoka zcela naplněno vodou. Bylo jí tam však dost k tomu, aby dětmi zhotovená loď, úspěšně proplula všemi úskalími. U malého jezu pak děti archu zastavily a přenesly na pevninu. Z velké radosti, že se podařilo zachránit všechna zvířátka, pustily se do plnění soutěžních úkolů sportovního charakteru. (Např. chytaly "ptáky" do čepice, hledaly svoji botu v hromadě jiných a snažily se obout co nejdříve...) Po skončení následovala cesta k místnímu hřišti, kde se všichni zúčastnění věnovali vědomostním soutěžím, odpovídali na všetečné otázky z oblasti historie i současnosti obce a poměřovali síly v dalších znalostech. Vyjmenovávali názvy léčivých bylin, různé druhy stromů, rostlin, ptáků a dalších živočichů. Veškerá snaha dětí ze všech oddělení byla patřičně ohodnocena. Noe jim dovezl občerstvení, zachráněná zvířátka si mohly odnést domů, stejně jako pamětní list, který jim připomene vyvrcholení účasti v celostátním festivalu - "Májový svět". Zítra popluje archa do jiného města a za jinými dětmi.

Tato akce byla poslední mezidružinovou činností v tomto školním roce. Zítra se před prázdninami rozloučí soubor Hříbátka s dětmi v MŠ Valentýnka, a pak už hurá na prázdniny!

Krásné léto přejí čtenářům našich webových stránek děti a vychovatelky M. Šimáčková, J. Procházková, A. Holeyšovská