Ve dnech 2.-4. června se konalo soustředění volejbalového oddílu Brumíci Hřebeč.

V pátek odpoledne jsme se sešli před školou a s trenéry jsme vyrazili do Šlovic, kde se soustředění konalo. Hned po příjezdu jsme se šli koupat. Celou sobotu jsme věnovali tréninku. Trenéři nás rozdělili do tří skupin mladší
žáci, starší žáci a dospělí. Nejmladší trénovali na kurtu, ostatní na písku. Tréninky jsme si užili. Po skončení jsme vždy hráli miniturnaj a za odměnu jsme se šli vykoupat do bazénu. V sobotu večer jsme šli na bojovou hru, která byla velmi dobře připravená. V neděli jsme si sbalili věci. Po snídani nás trenéři rozdělili do družstev a následně jsme hráli turnaj. Po vyhlášení výsledků a rozdání cen jsme si ještě chvíli hráli a povídali. Cestou nazpět do Hřebče jsme se zastavili navštívit hrad Křivoklát.

Celé soustředění se moc vydařilo. Díky programu i dobrému jídlu.

Dita Dědicová

20170630 Slovice