Dne 29. 9. 2017 bylo žákům Masarykovy jubilejní zkladní školy ve Hřebči uděleno ředitelské volno z organizačních důvodů. Provoz školní družiny a školní jídelny je zajištěn.

Školní družina bude v provozu od 7:00 - 15:00 hodin. Přihlášené děti si donesou pití na celý den a dvě svačiny. Obědy jsou zajištěny. Žáky budeme přijímat do 8:00 hod.. Pozdější příchod nebude možný. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte v tento den ve školní družině, aby co nejdříve odevzdali vychovatelkám závazné přihlášky (viz. družinové notýsky dětí).

Děkujeme