V pátek 20. 10. jsme se vydali s čtvrtou, pátou a šestou třídou do Galerie Lidice na Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu.

Počasí nám přálo, a tak jsme mohli vyrazit do Lidic po vlastní ose a spojit kulturní zážitek i s pobytem v přírodě. Protože nás bylo hodně, odcházeli jsme ze školy postupně – první vyrazila pátá třída, po ní následovali šesťáci, kteří rozvěsili fáborky, podle kterých do galerie doputovala nakonec i třída čtvrtá.

Na výstavě jsme mohli seznámit s nejlepšími výtvarnými díly dětí z celého světa  - a že jich tam bylo opravdu mnoho – z 25 000 zaslaných výtvarných prací (kreseb, maleb a prostorových objektů) bylo oceněno a vystaveno více než 1 200 obrázků. Kromě toho jsme ale měli možnost účastnit se zajímavého programu, který pro nás připravily kurátorky galerie – paní Borová a paní Vondrušková.

Páťáci a šesťáci měli možnost zahrát si na porotu výtvarné soutěže (lidická výstava je nejen přehlídkou, ale i výtvarnou soutěží). Malí porotci tak měli možnost ověřit si v praxi, jak je rozhodování o nejlepších obrázcích náročné, a jak je důležité se umět domluvit. Zhostili se ale práce se ctí a dokonce řada obrázků, které vybrali, byla shodná s těmi, které ocenila oficiální porota, a které na výstavě skutečně visí.

Pro čtvrťáky měly paní kurátorky připraveny program související s cestováním – letošní výstava byla věnovaná právě tomuto tématu. A tak jsme si ověřili, jak umíme pracovat s mapou, zabalit zavazadlo a proč vlastně je cestování pro člověka důležité. V závěru programu měly děti možnost si vyrobit vlastní kufřík s logem – nálepkou lidické výstavy, který si odnesly jako malý dárek s sebou domů, kde si do něj mohou „zabalit“ – nakreslit všechno, co potřebují na cesty.

Návštěva galerie se vydařila, nejenže jsme viděli řadu krásných obrázků v kulturním prostředí, ale užili jsme si i zajímavý program, za který paní Borové a Vondruškové děkujeme.

Nezbývá tedy než výstavu doporučit všem, kteří ji ještě neviděli (trvá do konce listopadu a podrobnosti najdete na http://www.mdvv-lidice.cz/ ) a těšit se na příští ročník.