Dne 23. 10. 2017 navštívil druhou a čtvrtou třídu pan Jaroslav Horák (pradědeček naší žákyně Elinky Boudníkové) ze IV. A.). Dětem vyprávěl o svém dětství a o životě v obci Hřebeč.

Dále jsme shlédli dokumentární film o naší vesnici Hřebeč - o kulturním domě, ve kterém kdysi probíhaly "taneční kurzy", založení "pionýrského klubu" a o životě dětí v něm.

Velice panu Jaroslavovi Horákovi děkujeme, že si udělal čas na návštěvu v naší školičce.

Při této příležitosti jsme ve IV. A připravili za pomoci rodičů čtvrťáčků výstavu historických učebnic, sešitů, fotografií. Nejstarší fotka je z roku 1918.

Tímto děkujeme všem rodičům za spolupráci.