Dne 1.11. si připravili žáci 6. třídy pro své spolužáky z I. stupně "Halloweenské" překvapení.

V tělocvičně nachystali několik disciplín, po jejichž splnění dostaly děti "Halloweenské" peníze, které v obchůdku mohly vyměnit za drobné dárky a sladkosti.

Velkého úspěchu se dočkal šílený doktor a jeho Frankenstein, kterého se dětem podařilo několikrát oživit.

Šesťákům a paní třídní učitelce Mgr. Martině Bartuškové patří velká pochvala, protože si celou akci zorganizovali téměř sami!