Vážení rodiče,

věnujte, prosím velkou pozornost následujícímu sdělení.

Včera 1. 11. 2017 v odpoledních hodinách došlo v naší obci na zastávce autobusu pravděpodobně k obtěžování dětí naší školy cizími lidmi.

Jedná se o tři muže, kteří zastavili stříbrným autem u hloučku čekajících dětí na autobus, vystoupili z něj a snažili se s nimi komunikovat a nabízet určité věci.

Vedení školy okamžitě ohlásilo tuto událost na Policii České republiky, která zahájila v této věci šetření. 

Poučte o této situaci své děti.