V sobotu 25.11.2017 se uskutečnil v Lidické galerii křest knihy, kterou si děti ze školní družiny napsaly v rámci celorepublikového poetického festivalu DEN  POEZIE. Malí autoři, co se nestyděli, přednesli ukázky ze své tvorby. Písničkami podpořil recitaci dětský soubor Hříbátka. Hlediště reprezentativního sálu bylo zcela zaplněno nejen rodiči a rodinnýmií příslušníky, ale také pedagogy  školy a osobnostmi kulturního i společenského života. Samotný křest knihy "Ráj srdce" byl velice působivý a vyvolal mezi přítomnými řadu příznivých ohlasů a kladných emocí. Na akci navazoval poutavý edukační program, pečlivě připravený vzdělávacím oddělením Památníku Lidice pro děti a jejich rodiče. Celý odpolední program byl nekomerčního charakteru.

Děkujeme ředitelce Památníku Lidice, paní Mgr. Martině Lehmannové za poskytnutí prostoru v Lidické galerii a všem zaměstnancům za velice vstřícné a laskavé přijetí dětí i dalších hostů.

Anna Holeyšovská