Vážená paní Aničko,

dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za vše, co pro děti z naší školy děláte.

Víme, že děti se do školy a školní družiny velice těší na to, co je každý den čeká. Jde nejen o vyrábění, nové poznatky a informace o přírodě, ale děti pod Vaším vedením získávají vztah ke knihám, poezii, hudbě a zpěvu. Jsme velmi rádi, jak společně s dětmi naši školu reprezentujete. Vedete děti k úctě, morálním hodnotám a skromnosti, což je v dnešní společnosti nedostatkové zboží.

Děkujeme Vám.

Mgr. Jindřiška Čermáková a pedagogický sbor