Velké poděkování patří našim "deváťákům" a jejich třídní učitelce Mgr. Editě Holušové za zorganizování Mikuláše.

Byli jste super 😉.