V sobotu 9. 12. 2017 vystoupil soubor Hříbátka ve Hřebči v krátkém programu,  který byl určen seniorům naší obce. Děti přišly v doprovodu svých rodičů a přednesly zpívané koledy. Nechyběla recitace básně s vánočním podtextem. Také zazněla ukázka z jejich originální poetické tvorby. Děti vzorně reprezentovaly nejen školní družinu a školu. Svým bezchybným výstupem připomněly našim spoluobčanům, že místní škola vzdělává a vychovává velice nadané a talentované žáky.

Velmi děkujeme rodičům, že své děti na tuto akci doprovodili.

Děkujeme OÚ Hřebeč za přizvání do programu.