Platbu za první pololetí 2017/2018 uhraďte do 15. 1. 2018 na účet KB 115-5874170257/0100.

Veškeré informace děti dostanou dnes 5. 1. 2018 od vedoucí vychovatelky.

(Požadovaná částka činí 100,- Kč měsíčně za žáka, přihlášeného k pravidelné docházce.)