Zaměření : Volný čas

Zatím proběhlo:

  • povídání ve třídě o možnostech trávit volný čas v naší obci ( možnosti kroužků, preference jednotlivých žáků, trávení volného času mimo kroužky)
  • návrhy, které kroužky navštívit s důrazem na kroužky, které navštěvují žáci 5. třídy ( karate, fotbal, hasiči, modelářský kroužek, rybáři, knihovna…)
  • návrh dotazníku
  • návštěva modelářského kroužku ve škole

 Dále plánujeme:

  • návštěvu místní knihovny – prohlídka nového vybavení, beseda s paní knihovnicí
  • návštěva 3. oddělení školní družiny – beseda o kaktusářském kroužku a dětském sboru Hříbátka
  • na jaře, dle možností – beseda s vedoucími hasičského kroužku, volejbalu, karate, rybáři …
  • sestavení, vyplnění a vyhodnocení dotazníku