Příroda kolem nás

Hned po vánočních prázdninách se prvňáčci se svojí paní učitelkou Jitkou Krupičkovou vypravili na výukový program do výukového centra AVES na Čabárnu. Nejprve navštívili školící místnost, kde se vyprávělo o lesích. Dozvěděli se, že stromy v lese nejsou jen jehličnaté, ale i listnaté a také, jak se rozdělují podle druhů. Děti pracovaly v centrech a nebylo to nic jednoduchého. S pomocí dospělých se jim práce zdařila. Potom děti šly ven, kde se mohly dívat na všechny ptáčky z pozorovacího domečku a dokonce k tomu dostaly i dalekohledy.

Při odchodu navštívily všechna terária, akvária, ve kterých byla spousta barevných rybiček.
 
Výlet se vydaři l!!