Již druhým rokem probíhají schůzky malých čtenářů v rámci projektu "Vzděláváme se - čtenářský klub".

Mezi dětmi je kroužek velmi oblíbený. Seznamují se s různými typy literatury, vypracovávají samostatně nebo ve skupinkách pracovní listy týkající se přečtených knih - pochopení a porozumění textu, rozvíjení čtenářských dovedností, vzájemná kooperace a hlavně budování kladného vztahu ke knihám.

Naše škola má velmi dobře vybavenou školní knihovnu i díky tomuto projektu. Děti a pedagogický sbor si mohou kdykoli knihu zapůjčit domů. Kompletní seznam knih (cca 1 000 knih) bude do konce března zveřejněn na našich webových stránkách.

Pokud budete mít zájem o zapůjčení kterékoliv knihy, obraťte se na paní Markétu Chaloupkovou.

S radostí můžeme oznámit, že projekt je prodloužen o další dva roky, tedy do roku 2020 a škola tím získá finanční dotaci ve výši cca 1 000 000 Kč.