Dne 25. 5. 2018 se v naší škole uskuteční ukázka tanečního kroužku, ve kterém se děti učí základům sportovních tanců (standardních a latinskoamerických) a základům lidových, moderních a společenských tanců.
Probíhá zde také výuka obecných pohybových průprav, které slouží k celkovému pohybovému a hudebnímu rozvoji dítěte, konkrétně se jedná o průpravy baletní, koordinační a rytmizační. Součástí výuky jsou i různé pohybové a taneční hry a soutěže, aby lekce probíhaly zábavnou formou. Výstupem kroužku je společné vystoupení na závěr každého pololetí. 
Výuka je 1x týdně 60 min, cena za kroužek 1.500,- / pololetí.
Pro názornost je možné shlédnout videa:
 
Kroužek vede jako hlavní lektorka a metodička Mgr. Majka Skorkovská, absolventka pedagogické fakulty UK v Praze, akreditovaná lektorka Českého svazu tanečního sportu a akreditovaná lektorka Svazu učitelů tance ČR. Tato trenérka je držitelkou mezinárodní výkonnostní třídy ve standardních i latinskoamerických tancích, je semifinalistkou a finalistkou soutěží Mistrovství ČR i některých mezinárodních soutěží. Má bohaté a dlouholeté zkušenosti s tanečním vzděláváním dětí a mládeže, je hlavní lektorkou Tanečního klubu Admira, který má v ČR několik poboček a vyučuje např. i na Základní umělecké škole ve Žluticích na Karlovarsku. Od září 2018 bude vyučovat i na ZUŠ Music Art v Praze. 
 
Na ukázku tanců jsou srdečně zváni i zákonní zástupci našich dětí.