V pátek 29. června 2018 (vysvědčení) bude provoz školní družiny omezen a upraven takto: od 6:30 hod. do 12:00 hodin.