Školní rok 2018/2019 začíná dne 3. 9. 2018.

Všichni se sejdeme v 8:00 hodin před budovou školy (ulice Školská bude uzavřena, proto prosíme rodiče a prarodiče, aby parkovali na jiných místech).

Pan školník v 8:00 hodin otevře školu a děti se se svými rodiči rozejdou do příslušných tříd, kde je přivítá jejich třídní učitel/ka. Doba přivítání ve škole bude cca 30 minut.

Informační třídní schůzka pro rodiče se koná dne 4. 9. 2018 od 17:00 hodin (pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami od 16:00 hodin).

Obědy jsou zajištěny od 4. 9. 2018. Variabilní symboly pro všechny žáky zůstávají stejné, včetně dětí, které přecházejí z MŠ Hřebeč do prvního ročníku.

Novým žákům z jiných škol bude variabilní sysmbol přidělen. Čipy si pro své děti můžete zakoupit v kanceláři školy u paní Aleny Nádeníčkové od 27. 8. 2018 od 8:00 do 12:00, cena čipu je 150 Kč (záloha). Informace ohledně plateb stravného budou zveřejněny školní jídelnou do konce srpna na webových stránkách školy.

Školní družina je zajištěna od 4. 9. 2018.

Organizace od 4. - 7. 9. 2018 pro prvňáčky:

4. 9. 2018 - výuka do 9:40 hodin

5. 9. 2018 - výuka do 9:40 hodin

6. 9. 2018 - výuka do 10:45 hodin

7. 9. 2018 - výuka do 11:40 hodin

 

Od 10. 9. 2018 výuka dle rozvrhu.

 

Děti si mohou 3. 9. 2018 vzít aktovku, do které si dají malou pozornost - uvítací balíček.

Učebnice a pracovní sešity budou rozdány paní učitelkou následující den.

 

Organizace 4. a 5. 9. 2018:

2. - 5. ročník - výuka do 11:40 hodin

6. - 9. ročník - výuka do 12:35 hodin

 

Od 6. 9. 2018

2. - 9. ročník - výuka dle rozvrhu

 

Učebnice a pracovní sešity děti dostanou dne 4. 9. 2018.