Rozsvícení vánočního stromečku se letos uskutečnilo poněkud netradičně mezi dešťovými kapkami. Po proslovu starostky obce, paní Petry Piskáčkové vystoupily děti z místní mateřské školky Valentýnka s čertovským pásmem. Na ně navázaly děti z MJZŠ a souboru Hříbátka čertovskými písničkami, a pak vánočními koledami. Závěr vystoupení patřil malým poetům. Ti zarecitovali ve stížených podmínkách a bez mikrofonu vlastní básně.

Odměnou jim byl potlesk přítomných posluchačů.