20181109 Masarykovo demokratické hnutí 65

V XI. soutěžním ročníku žáků a studentů T.G.M "Život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost" se umístila na krásném druhém místě žákyně deváté třídy. Vyhodnocení proběhlo na Magistrátu hlavního města Prahy.

Blahopřejeme