Myslivec mezi námi

Páteční odpoledne patřilo ve školní družině všem dětem se zájmem o živou přírodu. O zvěři v lese, ptácích, rybách, hmyzu, stromech a lidech si s nimi přišel povídat myslivec, pan Josef Freiberg. K velkému potěšení všech, přivedl s sebou také svého čtyřnohého pomocníka, foxteriéra Brita. Děti slyšely velice zajímavé informace o lovu zvěře, jejím přikrmování v zimě i nutnosti pečovat o stromy, chránit je před škůdci. Zajímavé bylo vyprávění o divočácích, ale také o hnízdění ptáků  nebo škodách, které způsobí každoročně vysoká zvěř. Význam a přínos současné myslivosti je v mnoha spektrech dnešní doby: od ekologické, krajinotvorné, společensko-kulturní přes ekonomickou. Myslivecké tradice a zvyky jsou v porovnání s ostatním světem zcela jedinečné. Činnost, vedoucí k jejich udržení a rozvíjení je vnímána jako součást českého národního kulturního dědictví.