Rámec činností ve školní družině je dostatečně široký, a tak se žáci seznamují i s aktuálním děním v okolních obcích a městech. V uplynulých dnech jsme zjistili, že Památník Lidice bude dne 28.3.2019 zahajovat hlavní návštěvnickou sezónu. Na vyprávění o tragickém osudu obce a obyvatel, navázala automaticky tvůrčí dílna. Vítězná práce žáků byla v předvečer zahájení umístěna k sousoší  (od akademické sochařky M. Uchytilové) na pietním území, aby symbolicky uctila památku dětí, oznámila další příchod jara do těchto míst a popřála hodně návštěvníků se zájmem o historii v roce 2019.