Ukliďme svět

Při cestě za odpočinkem, zábavou a sportováním se v pátek odpoledne připojily děti ze všech oddělení školní družiny k celorepublikové akci s názvem "Ukliďme svět". Jejím cílem je nejen uklidit naše okolí, ale i ve společné věci zapojit různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu a jednotlivce. U našich dětí bylo cílem akce uvědomění si významu čistého životního prostředí. Procházely ulicemi k místnímu dětskému hřišti, uklízely a třídily drobné odpadky, co tam rozházeli "skřítci nezdvořáci". Děti se již během celého týdne seznamovaly s recyklací, s dalším využitím papíru, také s tím, jaký význam a využití má biodpad. Současně byly upozorněny na nebezpečný odpad (sklo, injekční stříkačky...), na který nesmí samy sahat, ale musí upozornit dospělou osobu (rodiče, paní vychovatelky a učitelky,...). Při činnosti nechyběly ochranné pomůcky a po jejím skončení následovalo vyhodnocení a velká pochvala všem.