Asistent pedagoga ve výuce

V rámci aktivit Místního akčního plánu Kladno II vyplývajících z potřeb pedagogických pracovníků jsme se sešli 29. Dubna 2019 již podruhé nad tímto tématem tentokrát na pozvání ředitelky Masarykovy jubilejní základní školy v Hřebči Mgr. Jindřišky Čermákové. Celým programem provázela Mgr. Ing. Bc. Jitka Tenklová, která má pracovní zkušenosti z role psycholožky a i ředitelky základní školy.
Zájem o setkání byl opět veliký, což svědčí o tom, že téma je stále aktuální a vyvíjející se. Mezi účastnicemi byly jak asistentky pedagoga, tak pedagožky, které s asistentkami spolupracují, tak ředitelky několika škol.
Po samotném úvodu s odkazy na pracovní náplň, postavení asistentky v dětské skupině na základní škole a ve škole mateřské se účastnice velmi spontánně rozhovořily o rozdílných rolích, které ve třídě zaujímají – od takzvané „podrž pomůcku“ až po samostatně vnímané spoluhráčky vedoucí pedagožky. Rozdílné bylo nejen vnímání rolí ve třídě, ale i způsob komunikace od jednoho pólu, kdy asistentky neměly právo vstupovat do hodnocení žáka, až po svébytné postavení vedoucí k aplikacím postřehů vytvářející kvalitní pracovní klima vyplývajících z práce s dětmi. V další části setkání se účastnice zamýšlely nad řešením situací, které vznikají při inkluzivních opatřeních. Jedním z nových zaměření semináře poukázalo na nutnost pracovat s problematikou dětí s odlišným mateřským jazykem ve výuce.
Na závěr si zájemkyně prohlédly prostory školy včetně vytvořeného zázemí pro asistentky pedagoga. Všichni se dostali ke slovu a mnohé odcházely s novými poznatky.
Mgr. Iva Dubravská