V úterý 21. května 2019 proběhla ve druhém oddělení přehlídka neobvyklých zájmů dětí, nazvaná "Ukaž, co umíš."
Celkem 19 žáků nechalo nahlédnout své spolužáky a porotu do svých individuálních a často zcela skrytých zálib, dovedností, vědomostí, do fyzické a sportovní zdatnosti, ale také do výtvarného a pěveckého cítění. Všichni zúčastnění si odnesli drobné odměny a pamětní list.

Blahopřejeme a děkujeme všem za otevřenost a krásné, neobvyklé zážitky.

Např. si vyzkoušejte, jak jste zdatní v porovnání s některými dětmi ze druhého a třetího ročníku.
- Nakresli bílou díru.
- Stoupni si a dotkni se palcem levé nohy, svého levého spánku.
- Zazpívej se svým kamarádem lidovou písničku, rytmicky, intonačně a textově správně.
- Udělej libovolnou technikou 50 bezchybných přeskoků se švihadlem za 30 vteřin.
- Dotkni se špičkou jazyka špičky svého nosu.
- Ukaž salto vpřed, a pak chůzi po rukou.
- Vyjmenuj  bezchybně Mendělejevovu (tabulku) - periodickou soustavu prvků.
- Nakresli za 30 vteřin princeznu.
- Udělej 3D dárek v nerozbitné kvalitě (2 různé kusy).