Všichni se sejdeme v 8:00 hodin před budovou školy (ulice Školská bude uzavřena, proto prosíme rodiče a prarodiče, aby parkovali na jiných místech).

Pan školník v 8:00 hodin otevře školu a děti se se svými rodiči rozejdou do příslušných tříd, kde je přivítá jejich třídní učitel/ka. Doba přivítání ve škole bude cca 30 minut.

Informační třídní schůzka pro rodiče se koná dne 3. 9. 2019 od 17:00 hodin.

Obědy jsou zajištěny od 3. 9. 2019. Variabilní symboly pro všechny žáky zůstávají stejné, včetně dětí, které přecházejí z MŠ Hřebeč do prvního ročníku.

Novým žákům z jiných škol bude variabilní sysmbol přidělen. Čipy si pro své děti můžete zakoupit v kanceláři školy u paní Aleny Nádeníčkové od 26. 8. 2019 až do 29. 8. 2019 od 8:00 do 12:00, dále pak od 2. 9. 2019, vždy od 7:30 hodin, cena čipu je 150 Kč (záloha). Informace ohledně plateb stravného budou zveřejněny školní jídelnou do konce srpna na webových stránkách školy.

Školní družina je zajištěna od 3. 9. 2019.

Čip k vyzvedávání dítěte ze školní družiny si rodiče žáků z prvního ročníku zakoupí a vyzvednou ve vestibulu školy dne 2. září 2019 v době od 8:00 - 10:00 hod. u vychovatelky A.Holeyšovské. Čip se stává vlastnictvím rodičů, škole se nevrací a jeho cena činí 100,- Kč.

Organizace od 3. - 6. 9. 2019 pro prvňáčky:

3. 9. 2019 - výuka do 9:40 hodin
4. 9. 2019 - výuka do 9:40 hodin
5. 9. 2019 - výuka do 10:45 hodin
6. 9. 2019 - výuka do 11:40 hodin

Od 9. 9. 2019 výuka dle rozvrhu.

Děti si mohou 2. 9. 2018 vzít aktovku, do které si dají malou pozornost - uvítací balíček.

Učebnice a pracovní sešity budou rozdány paní učitelkou následující den.

Organizace 3. a 4. 9. 2019:

2. - 5. ročník - výuka do 11:40 hodin
6. - 9. ročník - výuka do 12:35 hodin

Od 5. 9. 2019

2. - 9. ročník - výuka dle rozvrhu

Učebnice a pracovní sešity děti dostanou v průběhu prvního školního týdne.