Modelářský kroužek začíná v pondělí 23. 9. 2019 v 15:00 hodin v budově bývalého zdravotního střediska.