Masopustní obchůzka proběhla v úterý 18. února odpoledne. Krásné masky, příznivé počasí, hojná účast dětí, rodičů, přihlížejících občanů, náhodných motoristů a chodců, to vše provázelo hodinovou akci, zakončenou koblihami a společnou fotografií.

Velké poděkování (obrovské) patří rodičům - panu Miloši Vacíkovi a paní Tereze Vacíkové.

Hudebně doprovázeli své žáky z dětského kroužku "Orchestr" a současně všechny naše děti během této velice zdařilé akce.