V souvislosti s mimořádnou situací, byli pro příští školní rok 2020/2021 předběžně zaregistrováni všichni žáci, kteří chodili do školní družiny v tomto školním roce a nastoupí do druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Současně s tím proběhla registrace všech prvňáčků.

Pokud kapacita zařízení dovolí, budeme přijímat i žáky pátých ročníků.

Řádný zápis bude pro první a druhý ročník ve středu 26. srpna 2020 od 16:00 - 17:00 hodin. Pro třetí a čtvrtý ročník (a pro vážné zájemce z pátého ročníku) ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 16:00 - 17:00 hodin.